9. Medzinárodný výtvarný plenér INSITA 2013 Humenné

13.01.2014 12:04

V dňoch 14. - 19.7.2013 sa uskutočnil v Humennom 9. Medzinárodný výtvarný plenér INSITA 2013.

Účastníci podujatia :

Miroslav Vladár/Martin, Ján Špuler/Bobrov, Anton Budzák/Poprad, Martin Mešša/Komárov, István Kiss/Eger – Maďarsko, Stanislav Polek/Košice, Krszysztof Wojnicki/Grabownica - Poľsko, Zoryana Hutculyak/Ľvov – Ukrajina, Svetlana Starodubceva/Ľvov - Ukrajina, Nataša Knjazović/Detva, Ana Knjazović/Kovačica-Srbsko, Emília Muličáková/Humenné, Milan Stanisavljević/Belehrad – Srbsko, Ivana Stanislavjević/Belehrad – Srbsko, Žaneta Grundzová/Snina


 

 

Kontakt

Miroslav Vladár 00421 908 286 170 miroslav.vladar@gmail.com

Agora Gallery Logo
Agora Gallery
Contemporary art gallery established 1984, located at the center of the New York Chelsea fine art galleries district. Art consulting services are provided to corporate and private art collectors. Collective exhibitions feature diverse contemporary art of various genres including painting, drawing, sculpture, photography and mixed media. Artist portfolios are reviewed.